معرفی رشته پزشکی

داروخانه ها داروهای با نسخه (تجویز پزشکی) و تمام داروهای دیگر را به فروش می رسانند. وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه رشتههای پرطرفدار یعنی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ما نیاز به ظرفیتهای متعدد دارند و ما باید ظرفیتهای بیمارستانی، یونیتهای دندانپزشکی و فیلدهای آموزشی خود را برای این دانشجویان فراهم کنیم از طرف دیگر این دانشجویان با جان انسانها سر و کار دارند به همین جهت نمیتوانیم بدون توجه به این موارد اقدام به پذیرش دانشجو کنیم. دکتر حسنزاده تاکید کرد: دانشجویان ما که در اوکراین مشغول به تحصیل هستند تنها کاری که میتوانند انجام بدهند این است که در دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در کشورهای دیگر تحصیل کنند و بعد از تحصیل برای ارزشیابی مدارک خود در داخل کشور اقدام کنند و پس از آن میتوانند از آن مدرک در کشور استفاده کنند. امتحان دروس پاتولوژی اختصاصی، فاماکولوژی و نشانهشناسی یک جا به عمل میآیند و تصمیم در مورد امتحان میان ترم، برعهده اساتید هر دانشکده میباشد.

یک داروخانه اورژانس برای موارد فوری همیشه باز است، بنابراین حتی در شرایط اضطراری می توان دارو تهیه کرد. یکی از موارد استثنا، حوادث اضطراری جدی هستند که در آن فرد باید فورا به بخش اورژانس بیمارستان برود. او تاریخچه ی پزشکی شخصی را می داند و اولین فرد رابط برای مشکلات پزشکی است. عضو تیم: کسی که به وارد رشته پزشکی می شود باید با افراد و اعضای کادر درمانی، گروهها و سازمانها هماهنگ شده و اهداف تعیین شده را در قالب یک کار جمعی تامین کند. چنانچه تعداد غیبتهای موجه یک دانشجو در دوران کارآموزی در یک بخش از یک دهم کل مدت زمان دوره کارآموزی تجاوز کند، دانشجو موظف به تکرار کل دوره کارآموزی آن بخش میباشد. به گزارش همشهری آنلاین، به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به احراز هویت جسد «زهره فکورصبور» از سوی پزشکی قانونی، اظهار کرد: پس از اعلام کشف جسد، پزشکان پزشکی قانونی در ساعات اولیه در صحنه فوت حضور پیدا کردند و ضمن بررسی صحنه و معاینه جسد، نسبت به تهیه گزارش و اعلام آن به مرجع قضایی اقدام خواهند نمود. این پیشنهاد در افرادی که به دلیل بیماری، حادثه، پیری، عوارض حاملگی و یا پس از تولد به کمک نیاز دارند، هدایت می شود.

در شرایط اضطراری کمتر وخیم دکتر یا پزشک خانوادگی مسئول رسیدگی به بیمار است. بنابراین ممنوعیت انتقال دانشجویان شامل کسانی خواهد شد که از سال ۲۰۱۹ اعزام شده باشند اما کسانی که قبل از آن اعزام شده باشند اگر شرایط آئین نامهما را داشته باشند میتوانند درخواست تحصیل در داخل را بدهند اما در شرایط فعلی دانشگاههای اوکراین مورد تایید ما نیستند. اما در مورد میزان درآمد یک پزشک باید گفت؛ این میزان درآمد براساس شرایط و ضوابط مختلف میتواند متفاوت باشد. وی در پایان تاکید کرد: اگر چنانچه دانشجویی در زمان اعزام در دانشگاههای اوکراین آن دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت ما بوده باشد ما بر اساس همان قوانین تصمیم میگیریم. دبیر شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی با تاکید بر اینکه انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاههای غیر معتبر و مراکزی که در لیست اعتبار وزارت بهداشت نباشند صورت نخواهد گرفت، گفت: ما حتی از سال ۲۰۱۹ نیز بطور کلی حتی از هیچ دانشگاه معتبری هم دانشجو به داخل انجام نمیدهیم. دکتر غلامرضا حسنزاده در گفت وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب به تصمیم وزارت بهداشت در خصوص ادامه تحصیل دانشجویان علوم پزشکی شاغل در دانشگاههای اوکراین گفت: دانشگاههای اوکراین در رشتههای علوم پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت نیستند و ما مصوبهای هم در این وزارتخانه داریم که بر اساس آن از سال ۲۰۱۹ انتقال دانشجویان علوم پزشکی به داخل کشور بطور کلی ممنوع است.

کبگانیان همچنین تصریح کرد: بر اساس اسناد مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز که مورد استفاده ما بوده است، تعداد دندانپزشک در کشور ۲۹ هزار ۷۰۰ نفراست. در این درس کلیه مهارتهای بالینی عمومی مورد نیاز دانشجویان توسط مربیان آموزش داده میشود و در پایان بصورت عملی از دانشجویان امتحان گرفته شده و در صورت دارا بودن مهارت به بخش بعد معرفی میگردد . در صورت لزوم، پزشک خانوادگی بیمار را به پزشک یا پزشکان متخصص یا بیمارستان فرستاده و معرفی میکند. اگر کسی به بیمارستان شفاخانه / بیمارستان (Spital) باید برود، در بیشتر مواردتوسط پزشک یا دکتر معرفی و ثبت نام می شود. ولی در کنار لذت های رشته پزشکی باید سختی های راه رسیدن به آن را نیز در نظر داشت. برنامه دوره دکتری عمومی رشته پزشکی در ایران شامل چندین مرحله است که در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به یک شکل اجرا میشود. به منظور نیل به رسالت تعریف شده برای رشته انفورماتیک پزشکی، کلیه اهداف، چشم انداز، ماموریت و برنامه های تدوین شده برای انفورماتیک پزشکی در این راستا است که دانش آموختگان طوری آموزش و تعلیم ببینند که بتوانند در شناخت مسائل موجود در حوزه علوم پزشکی، آینده نگاری مراقبت سلامت در کشور و جهان، مدیریت پروژه ها، طراحی ساختار داده های پزشکی و توسعه سیستم های اطلاعات مراقبت سلامت، دوراپزشکی، رعایت استانداردها، به کارگیری روش ها و ابزارهای تحلیل داده ها به منظور تصمیم سازی، پزشکی مبتنی بر شواهد و پزشکی شخصی سازی شده براساس اصول بیوانفورماتیک، بکارگیری هوش مصنوعی، و همچنین بکارگیری فناوری های نوین (نظیر IoT وفناوری های پوشیدنی، واقعیت مجازی و افزوده، و نظایر اینها) دانش و مهارت لازم و کافی را کسب نمایند.