معرفی کامل رشته پزشکی + بازار کار و درآمد

کل دوران تحصیل رشته پزشکی به طور معمول و به شرط عدم مشروطیت در هر یک از دورهها حدود 14 یا 15 ترم تحصیلی است اما از همین ابتدا یاد بگیریم که در رشته پزشکی به جای واژه ترم باید از واژه دوره استفاده کنیم. پس از خاتمه دوران کارورزی هر بخش، گواهی انجام کار و ارزیابی کیفیت کارورزی به صورت نمره صفر تا بیست طبق قوانین و مندرجات هر دانشکده و شورای عالی مربوطه به منظور ضبط در پرونده کارورز صادر میشود. فارغ التحصیلانی که مشکل حاد پزشکی دارند و شورا عالی پزشکی برای آنها گواهی معافیت از طرح دوساله را صادر کرده یاشند. چگونه و توسط کدام یک از ارگانها به سیستم عصبی و حرکتی صادر میشود. مدت زمان مطلوب برای گذاراندن دوره کارورزی بالینی 18 ماه است که طی آن دورههای داخلی، جراحی، زنان و زایمان، کودکان، چشم، گوش، حلق و بینی، روانپزشکی، پوست و مو و یک دوره از دورههای اعصاب، قلب و عفونی توسط کلیه کارورزان در بیمارستانهای آموزشی یا کلیه بیمارستانهایی که قابلیت پذیرش کارورزان را داشته باشند، گذرانده میشوند. دانشجویانِ مشتاق به تحصیل در این رشته باید درجات پزشکی را طی کنند و مجوزهای لازم برای تشخیص و درمان اختلالات تغذیهای را کسب کنند.

طبق گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور جناب آقا پور عباس، طی تصمیم جدیدی که در شورای عالی فرهنگی گرفته شده است، بنا بر این شده است تا از سال 1401 به مدت 5 سال، هر سال ظرفیت رشته پزشکی به میزان 20 درصد افزایش یابد و این افزایش ظرفیت در طی پنج سال آینده، سه هزار نفر خواهد بود. طبق اعلام سازمان سنجش، ظرفیت پذیرش کل در کنکور علوم تجربی در دوره روزانه در سال 1400، 35 هزار و 342 نفر بوده است. طبق اعلام سازمان سنجش و اطلاعات مندرج در دفترچه آزمون دکتری عمومی وزارت بهداشت در سال 1400، تعداد 3 هزار و 374 نفر مجاز به انتخاب رشته محل شدند که از این بین تعداد 3 هزار و 271 نفر انتخاب رشته محل خود را انجام داده بودند. اما از میان انتخاب رشتهکنندگان در کل تعداد 1 هزار و 587 نفر (597 نفر مرد و 990 نفر زن) در آزمون سراسری پذیرفته شده بودند. اما برویم سراغ آخرین دوره از سری دورههای چهارگانه رشته پزشکی به نام دوره کارورزی بالینی، هدف از این دوره پرورش مهارتها، قدرت تصمیمگیری، افزایش اتکاء به بنفس کارورز و تکمیل پرورش اندیشه از طریق رویاروئی مستقیم کارورز با مسائل بهداشتی، درمانی و واگذاری مسئولیت امور بهداشتی – درمانی بر عهده فرد میباشد.

طبق گفته همین سازمان، ظرفیت کل رشتههای علوم پزشکی 9 هزار و 748 نفر است که از این میان، 6 هزار و 474 نفر ظرفیت دورههای روزانه علوم پزشکی و 2 هزار و 174 نفر ظرفیت دورههای شهریه پرداز علوم پزشکی میباشد. بر اساس دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی 99 ، رشته پزشکی فقط در دانشگاه های روزانه ، ظرفیت مازاد ، آزاد و پردیس خودگردان ارائه می شود که باید در زمان انتخاب رشته کنکور با در نظر گرفتن شهریه پزشکی در این دانشگاه ها اقدام به انتخاب رشته نمود. این بدان معناست که هیچ کدام از رشتههای پزشکی و پیراپزشکی در دانشگاههای غیرانتفاعی، پیام نور و علمی کاربردی ارائه نمیشوند. اما فقط تعداد ۱۰ عدد از آنها بعنوان بهترین دانشگاههای پزشکی جهان در سال 2021 نام برده شدهاند. بیماران بهدلیل درد شکمی، زخم، اسهال، یرقان (زردی) یا سرطان در اندامهای گوارشی به آنها مراجعه میکنند. کلا در خیلی کشورها مدرک رشته پزشکی عمومی ایران یا همان gp اعتبار دارد اما قانونش این گونه است که شما باید دوره اینترنتی را آنجا هم بگذرانید. تحصیل در رشته پزشکی در چنین دانشگاههایی نیازمند سرمایه بسیار است و شرط داشتن مدرک زبان بینالمللی نیز از شرایط این دانشگاهها میباشد.

نمره آزمون زبان تافل یا ایلتس یا GRE هم می خواهد. در پایان تدریس تدریس هر یک یا دو مبحث فیزیوپاتولوژی امتحان مربوطه انجام خواهد شد، کسانی که نتوانند حد نصاب نمره را کسب کنند، در پایان ترم این مبحث را دوباره امتحان خواهند داد. نمره امتحان تجدیدی نمره نهایی را تشکیل خواهد داد. همانطور که پیشتر هم اشاره کردیم، مدت زمان تحصیل در رشته پزشکی 7 سال میباشد و این 7 سال خود به 4 دوره علوم پایه، نشانهشناسی و فیزیوپاتولوژی، کارآموزی بالینی و کارورزی بالینی تقسیم میشود که در ادامه به تفصیل شرح خواهیم داد. آشنا خواهند شد. بعنوان مثال: اگر پانکراس را زیر میکروسکوپ قرار دهیم، با سلولهای تشکیل دهنده دستگاه گوارش بیشتر آشنا خواهیم شد. انجام میدادند ولی با ایجاد رشتههای تخصصی عملکرد آنان به جراحیهای دستگاه گوارش و تیروئید محدود شده است و جراحی سایر قسمتها به رشتههای فوق تخصصی سپرده شده است. فیزیولوژی 1 شامل تدریس فیزیولوژی سلول، قلب، گردش خون، تنفس و گوارش است، فیزیولوژی 2 نیز شامل تدریس فیزیولوژی غدد درونریز، کلیه و تنظیم مایعات بدن، تنظیم PH خون شریانی، خون و اعصاب میباشد.