معرفی کامل رشته پزشکی + بازار کار و درآمد

فارغ التحصیلان رشته پزشکی روزانه با افراد زیادی از گروه های مختلف اجتماعی و سنی مواجه میشوند که این گروه ها هر چند با وجود تفاوت هایی همگی نام مشترک بیمار را نزد پزشک یدک می کشند. در درس بهداشت (5) ( اپیدمیولوژی ) 20% از مباحث بصورت سمینار دانشجویی ارائه می گردد و به همین نسبت از نمره پایانی به این قسمت اختصاص داده می شود . از سال 1390 با همکاری بنیاد خیریه فاطمیه ساختمان فعلی دانشکده تکمیل و دانشکده ( قسمت اداری و آموزش ) به محل فعلی انتقال یافت و ساختمان سابق تبدیل به خوابگاه دانشجویی گردید. در این دوره، دانشجویان اطلاعات تکمیلی در مورد شکلگیری جنین از ابتدا دوران شکلگیری تا زمانی که هرکدام از اجزا بدن او به طور کامل شکل میگیرند، هر قسمت دستگاه گوارش، قلب، ریه، عصب و .. چه زمانی تکامل مییابند، دریافت خواهند کرد. 4. رهبر اجتماعی: یک پزشک با برخوردار بودن از اعتماد جامعه، مشکلات سلامت افراد و جامعه را تشخیص می دهد و می تواند حرکت صحیحی در این زمینه ایجاد و آن را رهبری کند. در سراسر تاریخ ثبت شده و در ھر بخشی از جھان، پزشک بودن معنـی خاصـی را داشته است و مردم برای کمک گرفتن در مورد فـوری تـرین نیازھـای خـود، تـسکین از درد و رنج و بازگرداندن سلامتی به پزشکان مراجعه می کنند.

انجام می دھند چون که ایمان دارند پزشکـشان به نفع آنھا عمل خواھد کرد. اگر تمام دانشگاه های جهان را بررسی کنید، ۵۰۰ دانشگاه پزشکی پیدا خواهید کرد. قابل ذکر است حدود 20% از آموزش دانشجویان پزشکی در تمامی بخشهای دوره کارورزی در کلینیک های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار می گردد و نمره بخش کلنیک در نمره پایانی بخشها منظور می گردد . در این مقطع دانشجویان بایستی در کارگاه یک هفته ای نقش پزشکان در ارتقای سلامت و ارائه خدمات سلامت که توسط حوزه معاونت سلامت برگزار می گردد شرکت نمایند و در صورت ارائه گواهی معتبر در این کارگاه حق ورود به مقطع بعدی را دارند . در این صفحه، موضوعات زیر مجموعه علوم پزشکی و سلامت نمایش داده شده است که هر یک از آنها نیز شامل لیستی از موضوعات و مفاهیم هستند که با مراجعه به هر یک از این موضوعات، می توانید لیست نشریه ها و مقالات ISI آن موضوع را ملاحظه فرمایید. سلامت عبارت است از تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. دانشجویان در این مقطع از 5/2 ماه مرخصی میتوانند استفاده نمایند ( 15 روز فروردین – 15/5 لغایت آخر شهریور ) و 15 روز در نیمه دوم مرداد ماه – پس از گذراندن تمام دروس دوره کارآموزی و ارائه گواهی شرکت در کارگاههای این دوره دانشجویان جهت شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی معرفی میشوند و در صورت قبولی در این امتحان وارد مقطع بعد یعنی کارورزی میگردند .

چنانچه دانشجویی بدون ترک تحصیل یا داشتن عذر موجه، موفق به گذراندن دوره نشود، مجاز به ادامه تحصیل نخواهد بود. پس از اتمام دوره ی تحصیل، همه ی دانشجویان ملزم به گذراندن دو سال طرح پزشکی در مناطق محروم و خدمت سربازی (پسران) هستند. اقدامهای برنامه عملی در دوره كارآموزی شامل كنفرانسهای صبحگاهی در مورد بيماران بستری، صحبت در بالين توسط استاد مربوط و يادگيری معاينه ها و گرفتن شرح حال، تشخيص و تا حدودي نسخه نويسی است. دروس ارائه شده در این دوره به شرح زیر میباشد . دوره های داخلی،كودكان، زنان و زايمان، روان پزشكی، چشم، راديولوژی، جراحی ، گوش و حلق و بینی و پوست و واحدهای باقی مانده درسهای عمومی در این مرحله گذرانده می شود. بعضی دروس تئوری مانند بهداشت (4) ، اخلاق پزشکی ، پزشکی قانونی ، بهداشت (5) ، کاربرد رایانه و فنآوری اطلاعات در پزشکی ارائه می گردد . سوگند نامه بقراط قدیمی ترین قوانین و قراردادهای اخلاق پزشکی که امروزه نیز توسط پزشکان مورد استفاده قرار می گیرد. درس اخلاق پزشکی بصورت کارگاه یک هفته ای با تکیه بر مباحث التزام عملی به اخلاق اسلامی در رفتار حرفه ای طبابت و رعایت متعهدانه و کامل اصول اخلاق پزشکی و رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای پزشکی توسط اساتید صاحب نظر برگزار می گردد .

برای طراحی این پروژه با نظارت استاد درس دانشجویان می توانند از راهنمایی سایر اساتید صاحب نظر در دانشکده استفاده کنند . اما اگر میانگین را در نظر بگیریم، یک پزشک عمومی میتواند ماهیانه درآمدی بین 4.5 میلیون إلی 7 میلیون تومان داشته باشد. یکی از سوالات پر تکرار در بین داوطلبین رشته پزشکی این است که رشته پزشکی چندسال است! همچنین قبل از شروع دوره کارآموزی بالینی، دانشجویان موظف هستند به مدت سه هفته کارآموزی بهداشت را در واحدهای بهداشت درمانی وزارت بهداری بگذرانند. دوره سوم که به آن کارآموزی بالینی گفته میشود دانشجویان را وارد محیط بیمارستان میکند. اين دانشكده در سال 1387 با پذيرش 19 نفر دانشجوي مقطع كارداني فوريتهاي پزشكي تحت نظر دانشكده پرستاري ومامايي كرمان در محل بیمارستان کاشانی سابق شروع به كار نمود و اين روند در سال 1388 نيز ادامه يافت تا اينكه در اول اذر سال 1389 مجوز دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درماني سيرجان از طرف شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی پس از بازدید از شهرستان و زیر ساخت های ان صادر گرديد . میزان درآمد یک پزشک عمومی به موارد متعدد بستگی دارد: تجربه ی طبابت، محل مطب و روابطعمومی و نحوه ی برخورد با بیماران.